با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS صفحه اصلی http://iranpl.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
فید کتابخانه‌ها http://iranpl.ir/rss/pl/45
تیتردو صفحه اول http://iranpl.ir/rss/pl/3
تیترسه صفحه اول http://iranpl.ir/rss/pl/4
RSS سرویس آدرس RSS
کتابخانه های عمومی http://iranpl.ir/rss/tp/38
فرهنگی http://iranpl.ir/rss/tp/5
پژوهش و نوآوری http://iranpl.ir/rss/tp/7
انجمن ها و خیرین http://iranpl.ir/rss/tp/6
امور عمرانی http://iranpl.ir/rss/tp/40
استان‌ها http://iranpl.ir/rss/tp/3
استان‌ها > آذربايجان شرقی http://iranpl.ir/rss/tp/4
استان‌ها > آذربایجان غربی http://iranpl.ir/rss/tp/8
استان‌ها > اصفهان http://iranpl.ir/rss/tp/9
استان‌ها > اردبيل http://iranpl.ir/rss/tp/10
استان‌ها > البرز http://iranpl.ir/rss/tp/11
استان‌ها > ايلام http://iranpl.ir/rss/tp/12
استان‌ها > بوشهر http://iranpl.ir/rss/tp/13
استان‌ها > تهران http://iranpl.ir/rss/tp/42
استان‌ها > چهارمحال و بختياری http://iranpl.ir/rss/tp/15
استان‌ها > خراسان جنوبی http://iranpl.ir/rss/tp/16
استان‌ها > خراسان رضوی http://iranpl.ir/rss/tp/17
استان‌ها > خراسان شمالی http://iranpl.ir/rss/tp/18
استان‌ها > خوزستان http://iranpl.ir/rss/tp/19
استان‌ها > زنجان http://iranpl.ir/rss/tp/20
استان‌ها > سمنان http://iranpl.ir/rss/tp/21
استان‌ها > سيستان و بلوچستان http://iranpl.ir/rss/tp/22
استان‌ها > فارس http://iranpl.ir/rss/tp/23
استان‌ها > قزوين http://iranpl.ir/rss/tp/24
استان‌ها > قم http://iranpl.ir/rss/tp/25
استان‌ها > كردستان http://iranpl.ir/rss/tp/26
استان‌ها > كرمان http://iranpl.ir/rss/tp/27
استان‌ها > كرمانشاه http://iranpl.ir/rss/tp/28
استان‌ها > كهگيلويه و بويراحمد http://iranpl.ir/rss/tp/29
استان‌ها > گلستان http://iranpl.ir/rss/tp/30
استان‌ها > گيلان http://iranpl.ir/rss/tp/31
استان‌ها > لرستان http://iranpl.ir/rss/tp/32
استان‌ها > مازندران http://iranpl.ir/rss/tp/33
استان‌ها > مركزی http://iranpl.ir/rss/tp/34
استان‌ها > هرمزگان http://iranpl.ir/rss/tp/35
استان‌ها > همدان http://iranpl.ir/rss/tp/36
استان‌ها > يزد http://iranpl.ir/rss/tp/37
گزارش تصویری http://iranpl.ir/rss/tp/2