• حمایت صداوسیما به جشنواره کتابخوانی رضوی رونق می‌دهد

    حمایت صداوسیما به جشنواره کتابخوانی رضوی رونق می‌دهد

    عبدالکریم گراوند در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه امر مهم و ارزشمندی است که البته این مهم نیازمند تامین زیرساخت‌ها و تجهیز کتابخانه‌های عمومی است.