• 17 نشست کتابخوان در کتابخانه‌های عمومی اردکان برگزار شد

    17 نشست کتابخوان در کتابخانه‌های عمومی اردکان برگزار شد

    کتابخانه‌های اردکان میزبان ۱۷ نشست کتاب‌خوان در اردیبهشت‌ماه ۹۷ بوده‌اند. در این نشست‌ها ۹۸ نفر به ارائه معرفی پرداختند. دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، هنرمندان، معلمان و دانشجویان از اقشار معرفی کننده کتاب در این نشست‌ها بودند.