یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۵

با حضور بخشدار شهر کهک؛

جلسه انجمن کتابخانه های بخش کهک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش کهک.jpg

جلسه انجمن کتابخانه های بخش کهک با حضور بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهر کهک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، جلسه انجمن کتابخانه های بخش کهک، با حضور ابوالفضل خوبرو، بخشدا شهر کهک؛ حسین رضایی، شهردار شهر کهک؛ محمدتقی زینی وند، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قم؛ سیدموسی حسینی، رئیس اداره تبلیغات شهرستان قم؛ مهدی ابوالقاسمی، عضو شورای شهر کهک؛ علی شاپوری، عضو شورای کرمجگان؛ ابوالفضل اصغری، دهیار کرمجگان؛ سیدحمید حسینی نژاد، دهیار خورآباد؛ محمد باقری، کارشناس مسئول همکاری های اداره کل کتابخانه ها و غلامحسین نجفی، مسئول کتابخانه ملاصدرا در بخشداری شهر کهک برگزار شد.

در این جلسه بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بخش کهک پیشنهاداتی درباره پیگیری تملک زمین کتابخانه ملاصدرای کهک، واگذاری زمین برای کتابخانه روستای کرمجگان و همچنین ساخت کتابخانه در روستای ورجان و خورآباد مطرح کرد و آن را در دستور کار جلسه انجمن قرار داد.

گفتنی است، مستندات واگذاری زمین کتابخانه به بخشداری ظرف ۴۸ ساعت توسط شورای اسلامی روستای کرمجگان، واگذاری زمین جهت ساخت کتابخانه توسط شوراهای اسلامی روستاهای ورجان و خورآباد، معرفی نماینده حقوقی انجمن کتابخانه های عمومی استان قم به بخشداری، اعلام پایان ثبت و تملک زمین روستای کرمجگان به اداره کتابخانه های عمومی استان قم طی ۲ ماه و ساخت آن ظرف یک سال توسط اداره کل کتابخانه ها از مصوبات اصلی و مهم این جلسه بود.