سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۷

طی ایام هفته کتاب و گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار صورت می‌گیرد؛

میزبانی کتابخانه‌های عمومی با برگزاری بیش از ۱۶۴۰۰ برنامه فرهنگی

هفته کتاب

کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور همزمان با فرارسیدن ایام هفته کتاب و گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با تدارک ۱۶ هزار و ۴۱۷ برنامه فرهنگی به استقبال هفته کتاب رفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با فرارسیدن ایام هفته کتاب و گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور به اجرا درمی‌آید که بر این اساس کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور با تدارک ۱۶ هزار و ۴۱۷ برنامه به استقبال این ایام رفته‌اند.

این برنامه‌ها شامل اقدامات متنوعی از جمله افتتاح ۱۳ باب کتابخانه عمومی، بازگشایی ۴ باب کتابخانه عمومی، برگزاری ۵ هزار ۸۸۰ برنامه با ماهیت ترویجی و فرهنگی و همچنین برگزاری ده هزار و ۵۳۷ برنامه جنبی خواهد بود که تعداد برگزاری این برنامه‌ها به تفکیک استان‌های مختلف به شرح زیر ارائه می‌شود:

 • استان آذربایجان شرقی با داشتن ۱۱۲ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۵۴۹ برنامه شامل ۱۳۱ نشست کتاب‌خوان، ۵ نقد کتاب، ۳ رونمایی کتاب، ۸ مسابقه کتابخوانی، ۱۴۷ برنامه ترویجی و ۴۰۲ برنامه جنبی خواهد بود. 
 • استان آذربایجان غربی با ۷۰ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۷۲ برنامه شامل ۱۲۰ نشست کتاب‌خوان، ۲۲ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۵۳ مسابقه کتابخوانی ۱۹۹ برنامه ترویجی و ۱۷۳ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان اردبیل با داشتن ۶۲ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۲۷۶ برنامه شامل، ۷۷ نشست کتاب‌خوان، ۱ آیین رونمایی کتاب، ۷۷ مسابقه کتابخوانی ۱۵۵ برنامه ترویجی و ۱۲۱ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان اصفهان با داشتن ۱۸۲ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۱۱۲۹ برنامه شامل ۳۹۴ نشست کتاب‌خوان، ۸۳  مراسم نقد کتاب، ۲۹ آیین رونمایی کتاب، ۴۳۰ مسابقه کتابخوانی، ۹۳۶ برنامه ترویجی و ۱۹۳ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان البرز با ۴۵ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۱۸۴ برنامه شامل ۵۶ نشست کتاب‌خوان، ۵ نقد کتاب، ۷ رونمایی کتاب، ۶۸ برنامه ترویجی و ۱۱۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان ایلام با داشتن ۴۲ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۷۲ برنامه شامل ۶۸ نشست کتاب‌خوان، ۱۳ نقد کتاب، ۳ رونمایی کتاب، ۱۲ مسابقه کتابخوانی، ۹۶ برنامه ترویجی و ۲۷۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان بوشهر با داشتن ۶۳ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۴۳۰ برنامه شامل ۱۴۲ نشست کتاب‌خوان، ۱۶ نقد کتاب، ۲۱ رونمایی کتاب، ۵۰ مسابقه کتابخوانی، ۲۲۹ برنامه ترویجی و ۲۰۱ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان تهران با داشتن ۱۵۵ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۵۶۷ برنامه شامل ۱۹۱ نشست کتاب‌خوان، ۲۴ نقد کتاب، ۳۲ مسابقه کتابخوانی، ۲۴۷ برنامه ترویجی و ۳۲۰ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان چهارمحال و بختیاری با داشتن ۵۲ کتابخانه نهادی و برگزاری ۴۵۵ برنامه شامل ۱۳۴ نشست کتاب‌خوان، ۱۰ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۱۹ مسابقه کتابخوانی، ۱۶۷برنامه ترویجی و ۲۸۸ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان خراسان جنوبی با داشتن۶۰ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۸۱ برنامه شامل ۹۰ نشست کتاب‌خوان، ۱۰ نقد کتاب، ۱۲ مسابقه کتابخوانی، ۱۱۲برنامه ترویجی و ۲۶۹ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان خراسان رضوی با داشتن ۱۱۷ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۷۴۲ برنامه شامل ۱۴۰ نشست کتاب‌خوان، ۵ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۶ مسابقه کتابخوانی، ۱۵۵ برنامه ترویجی و ۵۸۷ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان خراسان شمالی با داشتن ۴۸ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۴۸ برنامه شامل، ۹۶ نشست کتاب‌خوان، ۶ نقد کتاب، ۶ مسابقه کتابخوانی، ۱۰۸ برنامه ترویجی و ۲۵۰ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان خوزستان با داشتن ۱۷۳ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری۷۳۴ برنامه شامل ۱۱۹ نشست کتاب‌خوان، ۷ نقد کتاب، ۲ رونمایی کتاب، ۱۰۳ مسابقه کتابخوانی، ۲۳۱ برنامه ترویجی و ۵۰۳ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان زنجان با داشتن ۷۶ کتابخانه نهادی و برگزاری ۵۲۸ برنامه شامل ۱۱۸ نشست کتاب‌خوان، ۹ نقد کتاب، ۲ رونمایی کتاب، ۱۶ مسابقه کتابخوانی، ۱۴۵ برنامه ترویجی و ۳۸۳ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان سمنان با داشتن ۵۲ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری۳۲۵ برنامه شامل ۱۳۰ نشست کتاب‌خوان، ۹ نقد کتاب، ۱۱ رونمایی کتاب، ۲۰ مسابقه کتابخوانی، ۱۷۰ برنامه ترویجی و ۵۵ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان سیستان و بلوچستان با داشتن ۶۰ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۲۸۱ برنامه شامل، ۱۱۲ نشست کتاب‌خوان، ۱۲ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۲۷ مسابقه کتابخوانی، ۱۵۵ برنامه ترویجی و ۱۲۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان فارس با داشتن ۱۸۷ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۱۳۸۳ برنامه شامل ۳۳۰ نشست کتاب‌خوان، ۱۷ نقد کتاب، ۵۲ رونمایی کتاب و ۶۵ مسابقه کتابخوانی۴۶۴ برنامه ترویجی و ۹۱۹ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان قزوین با ۳۶ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۴۹ برنامه شامل ۴۷ نشست کتاب‌خوان، ۶ نقد کتاب، ۲ رونمایی کتاب، ۱۴ مسابقه کتابخوانی، ۶۹ برنامه ترویجی و ۲۸۰ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان قم در ۲۳ کتابخانه نهادی‌ میزبان برگزاری ۱۸۱ برنامه شامل ۲۲ نشست کتاب‌خوان، ۳ نقد کتاب، ۳ رونمایی کتاب، ۱ مسابقه کتابخوانی، ۲۹ برنامه ترویجی و ۱۵۲ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان کرمان با داشتن ۵۰ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۴۹۰ برنامه شامل ۲۹۰ نشست کتاب‌خوان، ۲۴ نقد کتاب، ۸ رونمایی کتاب، ۶۰ مسابقه کتابخوانی، ۳۸۲ برنامه ترویجی و ۱۶۰ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان کردستان با داشتن ۱۰۱ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۸۰۶ برنامه شامل ۱۱۰ نشست کتاب‌خوان، ۱۵ نقد کتاب، ۵ رونمایی کتاب، ۵۰ مسابقه کتابخوانی، ۱۸۰ برنامه ترویجی و ۶۲۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان کرمانشاه با داشتن ۸۱ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری۴۳۱ برنامه شامل مهمان برگزاری ۱۳۲ نشست کتاب‌خوان، ۱۸ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۲۹ مسابقه کتابخوانی، ۱۸۳ برنامه ترویجی و ۲۴۸ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان کهکیلویه و بویراحمد با داشتن ۶۴ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۴۴۰ برنامه شامل ۶۱ نشست کتاب‌خوان، ۲ نقد کتاب، ۱ رونمایی کتاب، ۳۲ مسابقه کتابخوانی، ۹۶ برنامه ترویجی و ۳۴۴ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان گلستان با داشتن ۶۱ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۵۷۷ برنامه شامل ۳۵ نشست کتاب‌خوان، ۱۰ مراسم نقد کتاب، ۱۰ آیین رونمایی کتاب و ۴۰ مسابقه کتابخوانی، ۹۵ برنامه ترویجی و ۴۸۲ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان گیلان با داشتن ۸۳ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۵۵۵ برنامه شامل ۱۵۶ نشست کتاب‌خوان، ۱۳ نقد کتاب، ۵ رونمایی کتاب، ۳۷ مسابقه کتابخوانی، ۲۱۱ برنامه ترویجی و ۳۴۴ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان لرستان با داشتن ۳۵ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۲۳۴ برنامه شامل ۷۹ نشست کتاب‌خوان، ۳ نقد کتاب، ۶ رونمایی کتاب، ۱۹ مسابقه کتابخوانی۱۰۷ برنامه ترویجی و ۱۲۷ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان مازندران با ۸۵ کتابخانه نهادی، ۱۰۰ نشست کتاب‌خوان، ۱۰ نقد کتاب، ۶ رونمایی کتاب، ۲۲ مسابقه کتابخوانی برگزار خواهد کرد.
 • استان مرکزی با داشتن ۷۳ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۴۷۶ برنامه شامل ۸۱ نشست کتاب‌خوان، ۲ نقد کتاب، ۹ رونمایی کتاب، ۲۷ مسابقه کتابخوانی ۱۱۹ برنامه ترویجی و ۳۵۷ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان هرمزگان با داشتن ۵۵ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۳۸۹ برنامه شامل ۱۲۱ نشست کتاب‌خوان، ۵ نقد کتاب، ۳ رونمایی کتاب، ۴۴ مسابقه کتابخوانی، ۱۷۳ برنامه ترویجی و ۲۱۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان همدان با داشتن ۹۸ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۹۷۰ برنامه شامل ۱۰۹ نشست کتاب‌خوان، ۲۰ نقد کتاب، ۵ رونمایی کتاب، ۲۰ مسابقه کتابخوانی، ۱۵۴ برنامه ترویجی و ۸۱۶ برنامه جنبی خواهد بود.
 • استان یزد با داشتن ۹۸ کتابخانه نهادی میزبان برگزاری ۶۱۲ برنامه شامل برگزاری ۱۱۳ نشست کتاب‌خوان، ۶ نقد کتاب، ۴ رونمایی کتاب، ۳۷ مسابقه کتابخوانی، ۱۶۰ برنامه ترویجی و ۴۵۲ برنامه جنبی خواهد بود.

بر این اساس بیشترین برنامه‌های پیش‌بینی شده در کتابخانه‌های عمومی استان‌های همدان، مازندران، کرمان و قزوین به ثبت رسیده که به طور میانگین  هر کتابخانه ۱۰ برنامه متنوع را در ایام هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار اجرا خواهد کرد.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
5 + 10 =