جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۳

برنامه کتابخانه‌های عمومی کردستان در هفته دوم شهریورماه

برنامه

کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

کردستان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

کلاس آموزش کاردستی

۱۰ شهریور   ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

نشست کتاب خوان

۱۰ شهریور   ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی

شهر سریش آباد شهرستان قروه

کلاس آموزش نقاشی

۱۰ شهریور   ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی

 شهر سریش آباد شهرستان قروه

کلاس آموزش قرآن کریم

۱۰ شهریور   ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

کلاس آموزش زبان انگلیسی

۱۰ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سنندج

نشست کتاب خوان

۱۰ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهیده ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

کلاس آموزش انگلیسی

۱۰ شهریور ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

کلاس آموزش نقاشی

۱۰ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

کلاس آموزش رایانه

۱۰ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

قصه گویی در بخش کودک

۱۰ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

قصه گویی در بخش کودک

۱۰ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست نقد و بررسی کتاب «مثنوی معنوی»

۱۰ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

قصه گویی در بخش کودک

۱۰ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

کارگاه آموزشی اصول تغذیه ویژه مادران

۱۰ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

کلاس آموزش چرتکه

۱۰ شهریور ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی شهید شهسواری

روستای خسروآباد شهرستان بیجار

مسابقه نقاشی ویژه کودکان

۱۱ شهریور   ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

کلاس آموزش کاردستی

۱۱ شهریور   ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۱ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی

روستای طاء شهرستان کامیاران

جمع خوانی کتاب «جنگ خیابانی»

۱۱ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

جمع خوانی

۱۱ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

جمع خوانی

۱۱ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رستمی

روستای شیروانه شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست تخصصی با موضوع صنعت چاپ

۱۱ شهریور ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید درویشی

شهر آرمرده شهرستان بانه

کلاس آموزش نقاشی

۱۱ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید درویشی

 شهر آرمرده شهرستان بانه

کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۱۱ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

کلاس آموزش نقاشی در بخش کودک

۱۱ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

کلاس آموزشی روانخوانی قرآن کریم

۱۱ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید شهسواری

 روستای خسروآباد شهرستان بیجار

جمع خوانی در بخش کودک

۱۲ شهریور   ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید فرقانی سقز

جمع خوانی از کتاب «قلعه حیوانات» ویژه نوجوانان

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

قصه گویی در بخش کودک

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

کلاس آموزش نقاشی

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رستمی

روستای شیروانه شهرستان کامیاران

کلاس آموزش کاردستی

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا

شهر دلبران شهرستان قروه

کلاس آموزش نقاشی

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر

شهر صاحب شهرستان سقز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مرادی

روستای خامسان شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۲ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی خاتم الأنبیاء(ع) سنندج

جمع خوانی

۱۲ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

نشست کتاب خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

قصه گویی در بخش کودک

۱۲ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

کلاس آموزش چرتکه

۱۲ شهریور ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی شهدای دزج قروه

جمع خوانی

۱۲ شهریور ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی

 شهر سریش آباد شهرستان قروه

نشست قصه گویی در بخش کودک

۱۳ شهریور   ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

کلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان

۱۳ شهریور   ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مسلم جلالی زاده روستای گلین شهرستان سنندج

کلاس جزء خوانی قرآن کریم

۱۳ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی سقز

نشست کتاب خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سنندج

کلاس آموزش نقاشی

۱۳ شهریور ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی خاتم الأنبیاء(ع) سنندج

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

۱۳ شهریور ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

جمع خوانی

۱۳ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

نشست کتاب خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

کلاس آموزش خلاقیت و کاردستی

۱۳ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

قصه گویی در بخش کودک

۱۳ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

نشست کتاب خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید شهسواری

روستای خسروآباد شهرستان بیجار

کلاس آموزش کاردستی

۱۴ شهریور   ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست کتاب خوان

۱۴ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی

روستای سرا شهرستان سقز

جمع خوانی کتاب «سنگ و چشمه»

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

قصه گویی در بخش کودک

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

قصه گویی در بخش کودک

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

کلاس آموزش نقاشی

۹ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیده ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

کلاس آموزش رایانه

۹ شهریور ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

قصه گویی در بخش کودک

۹ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

کلاس آموزش خلاقیت و کاردستی

۹ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه مادران

۹ شهریور ساعت ۱۸

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
2 + 0 =