شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸

برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه در هفته سوم مهرماه

برنامه

کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در هفته سوم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

کرمانشاه

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید عراقی

شهرستان کنگاور

جمع خوانی کتاب «سیب و آرزو»

۱۳ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع)

شهرستان کرمانشاه

کارگاه بازی با اسباب بازی

۱۳ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)

شهرستان جوانرود

جمع خوانی

۱۳ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم

شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش زبان انگلیسی

۱۳ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی حجر بن عدی

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۳ مهر  ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی فجر

 شهرستان روانسر

قصه گویی

۱۳مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای محراب

شهرستان هرسین

قصه گویی برای کودکان

۱۳مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی سیدطاهر هاشمی

شهرستان روانسر

قصه گویی

۱۳مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهرستان جوانرود

قصه گویی

۱۴ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سیدطاهر هاشمی

شهرستان روانسر

کلاس آموزش تجوید قرآن کریم

۱۴ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه سیار پیک دانایی 

شهرستان جوانرود

قصه گویی

۱۴ مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی حاج حسینعلی خان زنگنه شهرستان اسلام آباد غرب

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

۱۴ مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای

 شهرستان کرمانشاه

کلاس نقاشی + قصه گویی ویژه کودکان

۱۴ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امیرکبیر

شهرستان کرمانشاه

کلاس بازی گروهی

۱۴ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید آوینی

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش خطاطی و خوشنویسی

۱۴ مهر  ساعت۹

کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)

شهرستان جوانرود

نشست کتاب خوان

۱۴ مهر  ساعت  ۱۷

کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)

شهرستان جوانرود

نشست کتاب خوان

۱۴ مهر  ساعت  ۱۷

کتابخانه عمومی روستای شهدای چهر شهرستان هرسین

جمع خوانی کتاب «روز دهم»

۱۴مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی نبوت

شهر سرمست شهرستان گیلانغرب

کلاس خلاصه گویی از کتاب ویژه کودکان و نوجوانان

۱۴مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دهخدا قصرشیرین

مسابقه نقاشی

۱۴مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی کوثر

شهرستان اسلام آباد غرب

نشست کتاب خوان

۱۵ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع)

شهرستان کرمانشاه

قصه گویی

۱۵ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی طالقانی

 شهرستان ثلاث باباجانی

قصه گویی برای عشایر به مناسبت روز روستا و عشایر

۱۵ مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم

شهرستان کرمانشاه

شاهنامه خوانی

۱۵ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهرستان جوانرود

نشست کتاب خوان

۱۵ مهر  ساعت۹

کتابخانه عمومی امیرکبیر

شهرستان کرمانشاه

جمع خوانی

۱۵ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دکتر حسابی

 شهرستان کنگاور

کلاس آموزش قرآنکریم

۱۵ مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص)

 شهرستان کرمانشاه

جمع خوانی ویژه نابینایان

۱۵  مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه سیار شهدای گمنام

شهرستان هرسین

مسابقه بومی - محلی به مناسبت روز روستا و عشایر

۱۵مهر  ساعت۱۰

کتابخانه سیار پیک دانایی

شهرستان جوانرود

مسابقه نقاشی

۱۵مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید آوینی

 شهرستان کرمانشاه

قصه گویی

۱۶ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع)

شهرستان کرمانشاه

جمع خوانی

۱۶ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امیرکبیر

شهرستان کرمانشاه

قصه گویی

۱۶ مهر  ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهرستان جوانرود

جمع خوانی

۱۶ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای

 شهرستان کرمانشاه

کلاس نقاشی + قصه گویی ویژه کودکان

۱۶ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی حجر بن عدی

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۶ مهر  ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی گلستان

شهر بیستون شهرستان هرسین

مسابقه نقاشی به مناسبت روز کودک

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی روستای شهدای چهر شهرستان هرسین

قصه گویی از کتاب «آدرین کوچولو»

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه سیار شهدای گمنام

شهرستان هرسین

قصه گویی و جمع خوانی به مناسبت روزکودک

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص)

شهرستان هرسین

قصه گویی ویژه کودکان

۱۶مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی شهدای محراب

شهرستان هرسین

نشست کتاب خوان ویژه کودکان

۱۶مهر  ساعت۱۸

کتابخانه عمومی سهروردی

شهرستان گیلانغرب

جمع خوانی

۱۶مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)

شهرستان جوانرود

قصه گویی

۱۶مهر  ساعت  ۱۸

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهرستان جوانرود

شاهنامه خوانی

۱۶مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید آوینی

 شهرستان کرمانشاه

کارگاه آموزش تربیت فرزند

۱۷ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امیرکبیر

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش نقاشی

۱۷ مهر  ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی رشید یاسمی

 شهرستان اسلام آباد غرب

نشت سیر مطالعاتی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۷ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی طالقانی

 شهرستان ثلاث باباجانی

نشست کتاب خوان

۱۷ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش صنایع دستی و هنری

۱۷ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی حجر بن عدی

شهرستان کرمانشاه

قصه گویی

۱۷ مهر  ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی گلستان

شهر بیستون شهرستان هرسین

قصه گویی ویژه کودکان

۱۷مهر  ساعت۱۰

کتابخانه سیار شهدای گمنام

شهرستان هرسین

کارگاه بازی

۱۷مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص)

شهرستان هرسین

جمع خوانی

۱۷مهر  ساعت۱۸

کتابخانه عمومی شهدای شهر شاهو

 شهرستان روانسر

قصه گویی

۱۷مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سیدطاهر هاشمی

شهرستان روانسر

کلاس نقاشی

۱۷مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای محراب

 شهرستان هرسین

جمع خوانی

۱۷مهر  ساعت۱۳

کتابخانه عمومی علامه حلی قصرشیرین

کلاس آموزش کاردستی

۱۷مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر

شهرستان روانسر

کلاس نقاشی

۱۷مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فاطمیه

شهرستان گیلانغرب

قصه گویی

۱۷مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید عراقی

 شهرستان کنگاور

مسابقه نقاشی با موضوع روستا

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید عراقی

 شهرستان کنگاور

کلاس آموزش طراحی و نقاشی

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی رشید یاسمی

 شهرستان اسلام آباد غرب

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم

شهرستان کرمانشاه

کلاس نقاشی

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای

 شهرستان کرمانشاه

کلاس نقاشی + قصه گویی ویژه کودکان

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص)

 شهرستان کرمانشاه

کلاس قصه گویی ویژه نابینایان

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی

شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش قرآن کریم

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی

 شهرستان کرمانشاه

کلاس آموزش خطاطی و خوشنویسی

۱۸ مهر  ساعت۹

کتابخانه عمومی روستای شهدای چهر شهرستان هرسین

کلاس آموزش قرآن کریم و احکام اسلامی

۱۸مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ملاصدرا

شهر بیستون شهرستان هرسین

جمع خوانی کتاب «داستان های بهشتی»

۱۸مهر  ساعت۱۰

کتابخانهعمومی شهدای محراب

شهرستان هرسین

کارگاه نقاشی و تصویر سازی

۱۸مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آزادی

روستای کرکهرگ شهرستان قصرشیرین

قصه گویی ویژه کودکان

۱۸مهر  ساعت ۱۰

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
2 + 15 =