دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲

تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

كتابخوان مجازي

حسین حسنی، عضو کتابخانه امام حسن مجتبی رشت، کتاب تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران اثر محمد رحیم عیوضی را معرفی کرده است.