دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶

معرفی کتاب نیمه پنهان ماه؛شهید املاکی از زبان همسر شهید

كتاب خوان مجازي

مهدیه رمضانی، عضو فعال کتابخانه عمومی شمس لنگرودی با معرفی کتاب نیمه پنهان ماه (شهید املاکی از زبان همسر شهید) انتشارات روایت فتح در پویش کتابخوان مجازی شرکت کرده است.