• آغاز فصل جدیدی از خدمت رسانی همزمان با سال نو

    آغاز فصل جدیدی از خدمت رسانی همزمان با سال نو

    مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز عملکرد کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی البرز در مسیر عملیاتی کردن سیاست‌های نهاد را مثبت ارزیابی کرد و آن را نوید بخش آغاز فصل جدیدی از خدمت رسانی دانست.