• تقدیر از عوامل فیلم کوتاه «تابستان خوب»

    تقدیر از عوامل فیلم کوتاه «تابستان خوب»

    «تابستان خوب» روایتی جالب است که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و با هنرمندی اعضای کتابخانه امام محمدتقی(ع) روستای نهضت آباد رودبار جنوب، به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار تولید شده است.