• ویژه برنامه‌ی «هُمای رحمت» برگزار شد

    ویژه برنامه‌ی «هُمای رحمت» برگزار شد

    به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام ادبی سید محمدحسین شهریار، ویژه برنامه‌ی «همای رحمت» به همت محفل ادبی علامه قزوینیِ اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین برگزار شد.