• مدارس استان قم میزبان ۵۴ نشست کتابخوان شدند

    مدارس استان قم میزبان ۵۴ نشست کتابخوان شدند

    مدارس و کتابخانه‌های عمومی استان قم در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، به برگزاری برنامه‌هایی متنوع از جمله برگزاری نشست کتاب‌خوان با حضور دانش‌آموزان این استان اقدام کردند.